22 t/m 30 juni 2024

Begin juni meer duidelijkheid

In november kondigden wij aan dat het feestje in 2021 sowieso door zou gaan en presenteerden wij 4 scenario’s die uiteenliepen van ‘alles mag en kan weer’ tot een ‘(intelligente) lockdown’. Afgelopen maand werd duidelijk dat een combinatie van activiteiten uit de verschillende scenario’s misschien een realistischer scenario was. Wij hebben de afgelopen maand dan ook gekeken naar de haalbaarheid van deze activiteiten.

Geen scenario 1, 2, 3 of 4 dus

Eind vorig jaar was de hoop gevestigd op een festival in de binnenstad van Assen (scenario 1). Maar begin dit jaar werd al duidelijk dat dit geen haalbare optie was en zijn de overige scenario’s verder onderzocht en voorbereid. Alhoewel scenario 2 en 3 (livemuziek in een weiland buiten het centrum of zelfs buiten de stad) heel lang haalbaar leken, is hier afgelopen maand toch de stekker uitgetrokken in verband met de aanhoudende onzekerheid en verslechterde situatie (weer een piek in besmettingen). Er miste op dat moment een kader voor de vergunningaanvraag en productioneel gezien konden wij niet langer wachten op het verloop van de ontwikkelingen. Ook scenario 4 lijkt inmiddels geen realistisch scenario meer. Hiervan zou sprake zijn als we in een volledige lockdown zouden verkeren. Daarvan is nu geen sprake. De toegevoegde waarde van een online editie is daarmee sterk verminderd.

Begin juni duidelijkheid

Daarom is in goed overleg met de gemeente besloten om begin juni een definitief besluit te nemen of en zo ja welke activiteiten in de TT week plaats kunnen vinden. Daar hebben het TT Festival en de gemeente Assen wekelijks overleg over. Uiteraard kan er alleen iets plaatsvinden als dit past binnen de kaders die door de landelijke overheid vastgesteld worden. Of de activiteiten door kunnen gaan, hangt dus af van de ontwikkelingen van de komende twee week.

Mochten wij dit jaar niets kunnen organiseren, dan is dat uiteraard met pijn in het hart. Maar jullie kunnen ervan uitgaan dat wij in dat geval álle energie inzetten op 2022. Wij hopen van harte dan weer een ‘normaal’ festival te kunnen organiseren.

Voor nu ‘fingers crossed’ 🤞Zorg goed voor elkaar ❤️en hopelijk tot snel!