22 t/m 30 juni 2024

TT FESTIVAL 2021 GAAT DOOR!

De volgende editie van het TT Festival is van 19 t/m 27 juni 2021. Op dit moment is nog niet in te schatten hoe Covid-19 en de noodzakelijke maatregelen zich ontwikkelen, maar het festival gaat sowieso door. De organisatie werkt hiervoor 4 scenario’s uit.

VAN 3 NACHTEN NAAR 9 DAGEN

Vorig jaar kondigde het TT Festival aan van 3 nachten naar 9 dagen te gaan. En dat was direct wel een hele bijzondere editie in Corona tijd: 4 TT Festival in eigen tuin, waarbij 9 dagen lang (online) activiteiten zijn ingezet. TT Festival houdt in 2021 vast aan 9 dagen festival, ongeacht het scenario.

4 SCENARIO’S

De scenario’s die uitgewerkt worden, lopen uiteen van ‘alles mag en kan weer’ tot een ‘(intelligente) lockdown’. 

SCENARIO 1

Geen beperkende maatregelen

In scenario 1 zijn er geen beperkende maatregelen. Er kan een festival plaatsvinden in het centrum van Assen, zoals we dat gewend zijn. Meerdere podia, kermis, culturele activiteiten en uiteraard motorvermaak. De TT Kermis wordt in dit scenario verplaatst van het Veemarktterrein naar het centrum (Koopmansplein, Collardslaan, Vaart, Weiersstraat, Mercuriusplein).

SCENARIO 2

1,5 meter is de norm, geen beperkingen in groepsgrootte of doorstroom

In scenario 2 moeten we 1,5 meter afstand bewaren. Dat betekent dat er bij activiteiten rekening gehouden moet worden met de ruimte waarin ze plaatsvinden. Een festival in het centrum van Assen is in dit scenario geen optie, omdat het centrum niet af te sluiten is en bezoekersstromen daarmee niet te controleren. Er zal gekeken worden naar locaties buiten het centrum waar toegangscontrole kan plaatsvinden en de maximale capaciteit bewaakt kan worden. Dit kunnen zowel betaalde als onbetaalde activiteiten zijn. Een (gratis toegankelijke) kermis op het Veemarktterrein is in dit scenario denkbaar.

SCENARIO 3

1,5 meter is de norm, beperkingen in groepsgrootte, maar geen beperkingen in doorstroom

In scenario 3 moeten we 1,5 meter afstand bewaren en zijn er beperkingen qua groepsgrootte. Dat betekent dat er bij activiteiten rekening gehouden moet worden met de ruimte waarin ze plaatsvinden. Alleen kleine groepen mogen bij elkaar komen. Een festival in het centrum van Assen is ook in dit scenario geen optie. Er zal gekeken worden naar locaties buiten het centrum of mogelijk zelfs in de regio, waar toegangscontrole kan plaatsvinden en de maximale capaciteit bewaakt kan worden. Dit zullen voornamelijk bijzondere, maar betaalde activiteiten zijn. Een (gratis toegankelijke) kermis op het Veemarktterrein is in dit scenario nog steeds denkbaar omdat doorstroom mogelijk is.

SCENARIO 4

1,5 meter is de norm, beperkingen in groepsgrootte en in doorstroom, er is sprake van een (intelligente) lockdown

In scenario 4 moeten we eigenlijk gewoon thuisblijven. In dit scenario is er geen fysiek festival mogelijk en zal gekeken worden naar activiteiten waar mensen thuis aan mee kunnen doen. Denk hierbij aan de editie van 2020 ‘4 TT Festival in eigen tuin’.

WAAROM SOWIESO DOORGAAN?

De organisatie heeft uiteraard geen idee hoe de wereld er in juni 2021 uitziet en wat de mogelijkheden op dat moment zullen zijn. Sander ten Bosch, directeur Stichting TT Week Assen: ‘We hopen natuurlijk op scenario 1. Want dat zou betekenen dat de wereld er weer wat rooskleuriger uitziet. Mensen hebben behoefte aan bindende activiteiten, want dat draagt bij aan saamhorigheid en aan het geluksgevoel van mensen. Zoals samen naar muziek luisteren, naar culturele uitingen kijken of genieten van vette motorstunts. In alle scenario’s kunnen wij daaraan bijdrage. Ook denken wij in alle 4 de scenario’s nog samen te kunnen werken met lokale partijen, zoals de horeca. En dus ook in alle scenario’s een bijdrage te blijven leveren aan de marketing en economische spin-off van Drenthe en Assen. Deze kansen kunnen en willen wij niet onbenut laten’.

Het plan kan in ieder geval rekenen op steun van de gemeente Assen. De keuzes zullen, onder meer in het kader van veiligheid, uiteraard in nauwe afstemming met de gemeente gemaakt worden.

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN VOOR 2021

In alle scenario’s wordt een negendaags festival ontwikkeld voor een brede doelgroep. Zo wordt er bijvoorbeeld voor jongeren een educatiepakket ontwikkeld en wordt er met verzorgingsinstellingen onderzocht op welke wijze de oudere generatie nog meer verbonden kan worden met het festival. Er wordt geïnvesteerd in Drents talent door ze een podium te bieden. Dit kunnen zowel artiesten als ondernemers zijn. In samenwerking met Innofest krijgen start-ups de mogelijkheid om prototypes te testen op het festival. Dit zijn ondernemers die bijdragen aan een duurzamere samenleving. In 2021 zal het TT Festival ook overstappen naar een duurzaam alternatief voor de single used plastic beker.