20 t/m 28 juni 2020
nl Dutch en English de German

PRIVACY VERKLARING

 Persoonsgegevens

Als TT Festival beschikken wij over een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de voorbereiding op en de praktische uitvoering van het evenement. Hieronder valt o.a. de TT NightRide, TT Toertocht en Univé4Wheels. We zijn verplicht om zorgvuldig met deze gevoelige informatie om te gaan. In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij hanteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens.


Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kun je denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Het T T Festival verzamelt in bovenstaande gevallen enkel het e-mailadres. Ook als je de website van het TT Festival bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.


Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens nodig voor de voorbereiding op en praktische uitvoering van het TT Festival en evenementen die hieronder vallen, zoals de TT NightRide, TT Toertocht en Univé4Wheels.


Hoe gaan we met je persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens verwerken we op een behoorlijke en zorgvuldige manier. Dat betekent dat wij je gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een goede reden voor hebben. Alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens verwerken en inzien.


Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


Delen met derden

Bepaalde gegevens delen wij met andere organisaties ten behoeve van de uitvoering van het evenement. Wij blijven in deze gevallen verantwoordelijk voor de verwerking hiervan.


Beveiligen van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. 


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen wanneer wij ze niet meer nodig hebben. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen door een e-mail te sturen naar info@ttfestivalassen.nl. Wij nemen vervolgens contact met je op. Om te voorkomen dat iemand anders je persoonsgegevens opvraagt hebben we hiervoor een bevestiging nodig van je identiteit. Hiervoor zullen wij een aantal controlevragen stellen. 


Bezoek aan de website

Wanneer je onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Wij gebruiken persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee je ze achterlaat. Als je bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op je (aan)vraag te reageren.


Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op je computer wordt opgeslagen als je een website voor het eerst bezoekt. Dankzij cookies hoef je sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als je een website opnieuw bezoekt.


Waarom gebruiken wij cookies?

Onze website gebruikt cookies om te meten welke pagina’s van onze website worden bezocht. De gegevens gebruiken wij voor het optimaliseren van de website. 


Kun je cookies blokkeren?

Je kunt cookies op je computer blokkeren. Dat kan via de privacy-instellingen van de browser die je gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die je bezoekt geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor trager werken of soms zelfs helemaal niet. Ook worden je inloggegevens niet onthouden.


Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door het TT Festival te allen tijde gewijzigd worden, zonder dat we dat vooraf bekend maken. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van het TT Festival gepubliceerd zijn.


Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens in een specifiek geval kun je contact met ons opnemen. Dit kan via info@ttfestivalassen.nl. Voor meer informatie over privacy kun je ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.