18 T/M 26 JUNI 2022

Nederlands Nederlands English English Deutsch Deutsch

18 t/m 26 juni 2022

Vacatures

Directeur/bestuurder 

De Stichting TT Week Assen is verantwoordelijk voor de continuïteit van de activiteiten tijdens de jaarlijkse TT week. De Stichting TT Week Assen heeft hiertoe een concessieovereenkomst met de gemeente Assen afgesloten. De TT week omvat alle activiteiten van de zaterdag 8 dagen voorafgaand aan de Moto GP race, tot en met de zondag waarop de Moto GP plaatsvindt.

De Stichting heeft als primaire doel: het jaarlijks tijdens de week van de Moto GP Assen organiseren van activiteiten waartoe tenminste het organiseren van het TT Festival, de kermis en de TT NightRide behoren.

Doel van de functie

De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en vaststelling van de strategische koers van de Stichting TT Week Assen. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van een strategisch meerjarenplan en voor de realisatie hiervan. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen de organisatie en het waarborgen dat de dienstverlening op korte en lange termijn aansluit bij marktontwikkelingen en -eisen. Hiertoe zet de directeur/bestuurder een (al dan niet tijdelijke) organisatie op en stuurt deze aan.

Plaats in de organisatie

De directeur/bestuurder wordt aangesteld door de Raad van Toezicht (3 leden) en benoemd voor een periode van 1 jaar met een mogelijkheid tot verlenging. De directeur/bestuurder legt het meerjarenplan en de jaarlijkse begroting ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht en legt hierover verantwoording af. De directeur/bestuurder verzorgt ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van de Stichting TT Week Assen de (tijdelijke) personele inzet en stuurt dit aan.

Profiel van de directeur/bestuurder

De directeur/bestuurder heeft kennis van en ruime ervaring in de evenementenbranche. De directeur/bestuurder heeft een visie over de ontwikkelingen in de markt en kan deze vertalen naar de doelstellingen van de Stichting TT Week Assen. De directeur/bestuurder heeft leiderschapskwaliteiten maar is bovenal een verbinder en een netwerker. De directeur/bestuurder weet partijen te binden en hiermee lange termijn afspraken te maken met de eindigheid van de huidige concessieovereenkomst in het achterhoofd.

Resultaatgebieden van de functie:

 • Draagt zorg voor het opstellen van een meerjarenplan en het realiseren van de daarin gedefinieerde doelstellingen;
 • Draagt zorg voor het opstellen van een jaarlijkse begroting;
 • Draagt zorgt voor het inrichten van een (tijdelijke) organisatie t.b.v. de realisatie van de doelstellingen en stuurt deze organisatie aan;
 • Draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk;
 • Draagt zorg voor sponsor- en fondsenwerving;
 • Signaleert en onderkent relevante marktontwikkelingen en zet deze effectief voor de organisatie in;
 • Draagt zorg voor het verwerven van draagvlak voor het meerjarenplan en de besluitvorming;
 • Het jaarlijks zorgdragen voor een evaluatie, een (financieel) jaarverslag en indien nodig bijstellen van het beleidsplan;
 • Monitort de situatie ten gevolge van de Coronapandemie en toont flexibiliteit in de organisatie van het festival.

Verantwoordelijkheid:

 • Voldoen aan de doelstellingen van de stichting zoals deze zijn vastgesteld in de statuten en het opgestelde ambitiedocument;
 • Opstellen en vaststellen van de jaarlijkse begroting en kwartaalrapportages, na goedkeuring van de Raad van Toezicht;
 • Aangaan van contracten en financiële uitgaven die passen binnen de begroting;
 • Aanstellen en aansturen van de (tijdelijke) organisatie;
 • Het onderhouden van duurzame, lange-termijn relaties met de verscheidene stakeholders in het publieke domein.

Kerncompetenties:

 • Analytisch vermogen;
 • Financieel inzicht;
 • Leiderschapskwaliteiten;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Politiek- en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Netwerkvaardigheden;
 • Daadkrachtig en besluitvaardig;
 • Ondernemerschapskwaliteiten/commercieel ingesteld (incl. aanpassingsvermogen);
 • Strategisch inzicht.

Functie-eisen:

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare ervaring en succes in de organisatie van (grote) evenementen;
 • Kennis van crowdmanagement en veiligheidsvraagstukken o.g.v. evenementen;
 • Hebben van een netwerk in Assen en omgeving en het kennen van lokale (politieke) belangen is een pré;
 • Ervaring met projectmatig werken en het aansturen van teams;
 • Zelfstandig kunnen beoordelen op welke momenten de Raad van Toezicht geïnformeerd en/of betrokken moet worden;
 • Kennis van en inzicht in de relevante wet- en regelgeving (bijvoorbeeld o.g.v. duurzaamheid);
 • Ervaring met verstrekking van vergunningen is een pré;
 • Ervaring en bewezen track record met het werven van fondsen en sponsoren.

Procedure:

Zie jij jezelf terug in bovenstaand profiel? Stuur dan voor 18 juli 2022 jouw motivatie en bijbehorende curriculum vitae naar Berndt Benjamins (voorzitter Raad van Toezicht) via berndt@stichtingttweekassen.nl.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op woensdag 20 juli 2022 in Assen. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande vacature, neem dan contact op via berndt@stichtingttweekassen.nl.